Tarieven

Betaling
Betaling geschiedt door een maandelijkse factuur.

Afwezigheid leerling of docent
Als een leerling afwezig is tijdens de les, dient hij dit minimaal 24 uur van te voren aan te geven. In overleg proberen we dan een vervangende lestijd te vinden voor het inhalen van de les. Als de leerling verzuimt van 24 uur van tevoren af te zeggen, zal er lesgeld in rekening worden gebracht. De docent heeft het recht een les te verzetten in verband met vakantie, ziekte of iets dergelijks. Mocht dit zo zijn, dan wordt de les uiteraard ingehaald of niet gefactureerd.

Locatie
De lessen vinden plaats in mijn lesruimte aan de Rijksstraatweg 170 in Sleeuwijk.

Reiskosten
Voor workshops en projecten buiten Sleeuwijk reken ik een kilometervergoeding van €0,20 per kilometer.

Subsidie muzieklessen en muziekonderwijs

De gemeente wil je graag tegemoetkomen in de kosten voor muzieklessen en muziekonderwijs. Kom jij in aanmerking voor een vergoeding? Lees hier verder over de subsidieregeling.